தமிழ் கேள்வி பதில் தளம். தமிழ் கணினி சார்ந்த கேள்விகளை இங்கே கேட்கவும்.

Ask a Tamil Question & Get answers in Tamil. Ask in tamil computer questions and get answers by tamil computer experts online.

1k questions

1.1k answers

35 comments

323 users

தங்களின் தொழில்நுட்பம் மற்றும் ஏனைய கேள்விகளை இங்கே கேட்கவும். TECHதமிழ் வாசகர்கள் மற்றும் பிற வல்லுநர்கள் உங்களுக்கு தீர்வுகளைத் தருவார்கள்.

Categories

இலவச மின்னஞ்சல் சந்தா
Ask a question:

Recent questions

0 votes
1 answer
0 votes
1 answer
0 votes
1 answer
asked Jan 10, 2016 by ஆர்வலர் (640 points)
0 votes
0 answers
asked Dec 28, 2015 by புதியவர் (120 points)
0 votes
1 answer
asked Dec 26, 2015 in SEO by புதியவர் (120 points)
0 votes
0 answers
asked Dec 25, 2015 by புதியவர் (160 points)
0 votes
0 answers
asked Dec 25, 2015 in Windows by புதியவர் (120 points)
0 votes
0 answers
asked Dec 21, 2015 in PHP by புதியவர் (120 points)
0 votes
1 answer
asked Dec 8, 2015 by ஆர்வலர் (400 points)
0 votes
1 answer
asked Nov 23, 2015 by புதியவர் (120 points)
0 votes
1 answer
asked Nov 21, 2015 by புதியவர் (160 points)
0 votes
1 answer
asked Nov 20, 2015 in Windows by புதியவர் (120 points)
0 votes
2 answers
asked Nov 19, 2015 in Windows by புதியவர் (120 points)
0 votes
1 answer
asked Nov 18, 2015 by இளையோர் (300 points)
0 votes
1 answer
asked Nov 16, 2015 by இளையோர் (300 points)
0 votes
1 answer
asked Nov 12, 2015 by ஆர்வலர் (400 points)
0 votes
1 answer
asked Nov 11, 2015 in SEO by புதியவர் (120 points)
0 votes
1 answer
asked Oct 8, 2015 by இளையோர் (240 points)
...