தமிழ் கேள்வி பதில் தளம். தமிழ் கணினி சார்ந்த கேள்விகளை இங்கே கேட்கவும்.

Ask a Tamil Question & Get answers in Tamil. Ask in tamil computer questions and get answers by tamil computer experts online.

1k questions

1.1k answers

35 comments

323 users

தங்களின் தொழில்நுட்பம் மற்றும் ஏனைய கேள்விகளை இங்கே கேட்கவும். TECHதமிழ் வாசகர்கள் மற்றும் பிற வல்லுநர்கள் உங்களுக்கு தீர்வுகளைத் தருவார்கள்.

Categories

இலவச மின்னஞ்சல் சந்தா
Ask a question:

Recent questions

0 votes
1 answer
asked Jun 14, 2015 in Windows by புதியவர் (120 points)
0 votes
0 answers
asked Jun 12, 2015 in Web Designing by புதியவர் (120 points)
0 votes
0 answers
0 votes
1 answer
asked May 27, 2015 in Windows by புதியவர் (120 points)
0 votes
1 answer
0 votes
1 answer
asked May 25, 2015 by புதியவர் (120 points)
0 votes
0 answers
asked Apr 17, 2015 by புதியவர் (120 points)
0 votes
1 answer
asked Mar 24, 2015 by புதியவர் (120 points)
0 votes
0 answers
asked Mar 2, 2015 in SEO by புதியவர் (140 points)
0 votes
2 answers
asked Feb 26, 2015 by புதியவர் (160 points)
0 votes
1 answer
0 votes
0 answers
asked Feb 8, 2015 by புதியவர் (120 points)
0 votes
1 answer
asked Jan 24, 2015 in SEO by புதியவர் (140 points)
+1 vote
1 answer
asked Jan 24, 2015 in Windows by புதியவர் (130 points)
0 votes
1 answer
asked Jan 12, 2015 in Windows by வல்லுநர் (11.1k points)
0 votes
0 answers
asked Jan 12, 2015 in Windows by வல்லுநர் (11.1k points)
0 votes
1 answer
0 votes
1 answer
asked Dec 24, 2014 by புதியவர் (120 points)
...