தமிழ் கேள்வி பதில் தளம். தமிழ் கணினி சார்ந்த கேள்விகளை இங்கே கேட்கவும்.

Ask a Tamil Question & Get answers in Tamil. Ask in tamil computer questions and get answers by tamil computer experts online.

1k questions

1.1k answers

35 comments

323 users

தங்களின் தொழில்நுட்பம் மற்றும் ஏனைய கேள்விகளை இங்கே கேட்கவும். TECHதமிழ் வாசகர்கள் மற்றும் பிற வல்லுநர்கள் உங்களுக்கு தீர்வுகளைத் தருவார்கள்.

Categories

இலவச மின்னஞ்சல் சந்தா
Ask a question:

Recent questions in PHP

0 votes
0 answers
asked Dec 21, 2015 in PHP by jksudhan புதியவர் (120 points)
0 votes
0 answers
asked Dec 11, 2014 in PHP by nellaivani புதியவர் (120 points)
0 votes
0 answers
asked Aug 15, 2014 in PHP by naveenjuly28 புதியவர் (120 points)
0 votes
0 answers
asked Aug 2, 2014 in PHP by புதியவர் (120 points)
0 votes
0 answers
asked Oct 21, 2013 in PHP by kannan_s6 புதியவர் (120 points)
0 votes
0 answers
asked Apr 5, 2013 in PHP by priyasuis புதியவர் (120 points)
+1 vote
1 answer
asked Jan 16, 2013 in PHP by surya-surya-72 புதியவர் (130 points)
0 votes
2 answers
asked Dec 13, 2012 in PHP by tamilmaran இளையோர் (230 points)
0 votes
0 answers
asked Nov 27, 2012 in PHP by tamilmaran இளையோர் (230 points)
0 votes
0 answers
asked Nov 27, 2012 in PHP by tamilmaran இளையோர் (230 points)
0 votes
1 answer
asked Nov 12, 2012 in PHP by bhuvanezh ஆர்வலர் (510 points)
0 votes
0 answers
asked Oct 22, 2012 in PHP by kavin புதியவர் (140 points)
0 votes
0 answers
0 votes
0 answers
asked Oct 18, 2012 in PHP by mohant புதியவர் (120 points)
0 votes
1 answer
asked Oct 9, 2012 in PHP by sukumaran-csg புதியவர் (120 points)
0 votes
0 answers
asked Sep 15, 2012 in PHP by kavin புதியவர் (140 points)
0 votes
3 answers
asked Sep 7, 2012 in PHP by niash இளையோர் (220 points)
0 votes
1 answer
asked Sep 4, 2012 in PHP by naveen ஆர்வலர் (920 points)
0 votes
5 answers
asked Aug 26, 2012 in PHP by gopimythoughts இளையோர் (330 points)
0 votes
1 answer
asked Aug 26, 2012 in PHP by bhuvanezh ஆர்வலர் (510 points)
...