தமிழ் கேள்வி பதில் தளம். தமிழ் கணினி சார்ந்த கேள்விகளை இங்கே கேட்கவும்.

Ask a Tamil Question & Get answers in Tamil. Ask in tamil computer questions and get answers by tamil computer experts online.

1k questions

1.1k answers

35 comments

323 users

தங்களின் தொழில்நுட்பம் மற்றும் ஏனைய கேள்விகளை இங்கே கேட்கவும். TECHதமிழ் வாசகர்கள் மற்றும் பிற வல்லுநர்கள் உங்களுக்கு தீர்வுகளைத் தருவார்கள்.

Categories

இலவச மின்னஞ்சல் சந்தா
Ask a question:

Recent questions tagged help

0 votes
4 answers
asked Jun 7, 2013 by rosey புதியவர் (120 points)
0 votes
0 answers
asked May 16, 2013 in Windows by viswanathan-vsh ஆர்வலர் (510 points)
+1 vote
2 answers
asked Mar 25, 2013 in Web Designing by bhuvanezh ஆர்வலர் (510 points)
+1 vote
3 answers
asked Jan 19, 2013 by arun புதியவர் (130 points)
0 votes
2 answers
asked Dec 18, 2012 in Web Designing by govindadasrajaram புதியவர் (140 points)
0 votes
0 answers
asked Nov 19, 2012 in Windows by bhuvanezh ஆர்வலர் (510 points)
0 votes
1 answer
asked Nov 19, 2012 by bhuvanezh ஆர்வலர் (510 points)
+1 vote
3 answers
asked Nov 8, 2012 by bhuvanezh ஆர்வலர் (510 points)
0 votes
1 answer
asked Oct 31, 2012 in Windows by subadanabalan வல்லுநர் (11.1k points)
0 votes
2 answers
asked Oct 28, 2012 in Windows by subadanabalan வல்லுநர் (11.1k points)
0 votes
1 answer
0 votes
1 answer
asked Oct 13, 2012 in Windows by senthil6 இளையோர் (290 points)
0 votes
3 answers
asked Sep 19, 2012 in Internet by புதியவர் (180 points)
0 votes
3 answers
asked Sep 17, 2012 in Internet by rajkumar10106 வல்லுநர் (1.3k points)
0 votes
1 answer
asked Aug 24, 2012 in Internet by bhuvanezh ஆர்வலர் (510 points)
+1 vote
4 answers
asked Aug 18, 2012 in Internet by bhuvanezh ஆர்வலர் (510 points)
+1 vote
1 answer
asked May 21, 2012 by sathissaka ஆர்வலர் (680 points)
0 votes
0 answers
asked Mar 24, 2012 in SEO by mohanmksri இளையோர் (270 points)
0 votes
0 answers
asked Mar 24, 2012 in SEO by mohanmksri இளையோர் (270 points)
...