தமிழ் கேள்வி பதில் தளம். தமிழ் கணினி சார்ந்த கேள்விகளை இங்கே கேட்கவும்.

Ask a Tamil Question & Get answers in Tamil. Ask in tamil computer questions and get answers by tamil computer experts online.

1,030 questions

1,107 answers

35 comments

329 users

தங்களின் தொழில்நுட்பம் மற்றும் ஏனைய கேள்விகளை இங்கே கேட்கவும். TECHதமிழ் வாசகர்கள் மற்றும் பிற வல்லுநர்கள் உங்களுக்கு தீர்வுகளைத் தருவார்கள்.
இலவச மின்னஞ்சல் சந்தா

Most popular tags

நான் இலங்கையர் என்பதால் youtube இல் adsense இணைக்க முடியவில்லை வேறு வழியேதும் உண்டா

0 votes
நான் இலங்கையர் என்பதால்
youtube இல் adsense இணைக்க முடியவில்லை வேறு வழியேதும் உண்டா வேறு நாட்டினை நான் தெரிவு செய்தால் எனது பணம் எங்கே வரும்
asked Jan 11, 2016 by rohith-shankar ஆர்வலர் (640 points)

Please log in or register to answer this question.

1 Answer

0 votes
நான் இலங்கையில் இல்லை. பங்களாதேச நண்பர் ஒருவர் முயற்சித்து அது பலன்   தர,இலங்கை நண்பர் முயற்சித்து பலன் கொடுத்தது என்பதால்,முதல் கேள்விக்கு பதிலைக் கொடுத்தேன்.
தடை செய்யப்படாத நாட்டைக் கொடுத்து  ஏற்றுக் கொண்ட அறிவித்தல் வந்த பின் உண்மையான கணக்கு விபரங்களை கொடுக்கவும். இது அவர்கள் செய்த முறையாகும்.

முக்கியமாக சொந்த காணொளிகளாக வேறெங்கும் வெளிவராதவையாக   இருந்தால் மட்டுமே அனுமதி கிடைக்கும்.
answered Jan 11, 2016 by sakthy வல்லுநர் (9,700 points)
...