தமிழ் கேள்வி பதில் தளம். தமிழ் கணினி சார்ந்த கேள்விகளை இங்கே கேட்கவும்.

Ask a Tamil Question & Get answers in Tamil. Ask in tamil computer questions and get answers by tamil computer experts online.

1k questions

1.1k answers

35 comments

323 users

தங்களின் தொழில்நுட்பம் மற்றும் ஏனைய கேள்விகளை இங்கே கேட்கவும். TECHதமிழ் வாசகர்கள் மற்றும் பிற வல்லுநர்கள் உங்களுக்கு தீர்வுகளைத் தருவார்கள்.

Categories

இலவச மின்னஞ்சல் சந்தா
0 votes
Pc softwareஎது?
by rohith-shankar ஆர்வலர் (640 points)

Please log in or register to answer this question.

1 Answer

0 votes
உங்கள் கேள்வி புரியவில்லை.
by sakthy வல்லுநர் (9.7k points)

Related questions

0 votes
1 answer
0 votes
1 answer
0 votes
1 answer
asked Dec 7, 2012 by ghobinath வல்லுநர் (3.1k points)
0 votes
0 answers
asked Dec 7, 2012 by ghobinath-sanmukeswaran புதியவர் (120 points)
...