தமிழ் கேள்வி பதில் தளம். தமிழ் கணினி சார்ந்த கேள்விகளை இங்கே கேட்கவும்.

Ask a Tamil Question & Get answers in Tamil. Ask in tamil computer questions and get answers by tamil computer experts online.

1k questions

1.1k answers

35 comments

323 users

தங்களின் தொழில்நுட்பம் மற்றும் ஏனைய கேள்விகளை இங்கே கேட்கவும். TECHதமிழ் வாசகர்கள் மற்றும் பிற வல்லுநர்கள் உங்களுக்கு தீர்வுகளைத் தருவார்கள்.

Categories

இலவச மின்னஞ்சல் சந்தா
Ask a question:

Most viewed questions

0 votes
0 answers
asked Jun 23, 2012 in Internet by gopimythoughts இளையோர் (330 points)
+2 votes
3 answers
0 votes
3 answers
asked Dec 17, 2012 in Windows by subadanabalan வல்லுநர் (11.1k points)
0 votes
1 answer
asked Sep 10, 2012 by mutharasupt புதியவர் (140 points)
+2 votes
6 answers
0 votes
0 answers
asked Feb 8, 2015 by devi1 புதியவர் (120 points)
+1 vote
2 answers
asked Jan 11, 2012 in Internet by புதியவர் (130 points)
0 votes
2 answers
0 votes
2 answers
asked May 26, 2016 by sheikameen புதியவர் (180 points)
0 votes
0 answers
asked May 16, 2013 by viswanathan-vsh ஆர்வலர் (510 points)
0 votes
2 answers
asked Sep 27, 2012 in Internet by prabu_spark வல்லுநர் (1.8k points)
0 votes
1 answer
asked May 26, 2016 in Windows by sheikameen புதியவர் (180 points)
0 votes
1 answer
0 votes
0 answers
asked Dec 17, 2014 by yogaraj ஆர்வலர் (400 points)
0 votes
1 answer
asked Jun 12, 2012 in Internet by prabu_spark வல்லுநர் (1.8k points)
0 votes
1 answer
asked Nov 11, 2015 in SEO by prakashp புதியவர் (120 points)
0 votes
3 answers
asked Dec 29, 2013 by james2706james இளையோர் (370 points)
...