தமிழ் கேள்வி பதில் தளம். தமிழ் கணினி சார்ந்த கேள்விகளை இங்கே கேட்கவும்.

  Ask a Tamil Question & Get answers in Tamil. Ask in tamil computer questions and get answers by tamil computer experts online.

  1k questions

  1.1k answers

  35 comments

  323 users

  தங்களின் தொழில்நுட்பம் மற்றும் ஏனைய கேள்விகளை இங்கே கேட்கவும். TECHதமிழ் வாசகர்கள் மற்றும் பிற வல்லுநர்கள் உங்களுக்கு தீர்வுகளைத் தருவார்கள்.

  Categories

  இலவச மின்னஞ்சல் சந்தா
  Ask a question:

  Most viewed questions

  0 votes
  0 answers
  asked Jun 23, 2012 in Internet by இளையோர் (330 points)
  +2 votes
  3 answers
  0 votes
  3 answers
  asked Dec 17, 2012 in Windows by வல்லுநர் (11.1k points)
  0 votes
  1 answer
  asked Sep 10, 2012 by புதியவர் (140 points)
  +2 votes
  6 answers
  asked Jan 23, 2012 in Internet by இளையோர் (370 points)
  0 votes
  0 answers
  asked Feb 8, 2015 by புதியவர் (120 points)
  +1 vote
  2 answers
  asked Jan 11, 2012 in Internet by புதியவர் (130 points)
  0 votes
  2 answers
  0 votes
  2 answers
  asked May 26, 2016 by புதியவர் (180 points)
  0 votes
  0 answers
  asked May 16, 2013 by ஆர்வலர் (510 points)
  0 votes
  2 answers
  asked Sep 27, 2012 in Internet by வல்லுநர் (1.8k points)
  0 votes
  1 answer
  asked May 26, 2016 in Windows by புதியவர் (180 points)
  0 votes
  1 answer
  0 votes
  0 answers
  asked Dec 17, 2014 by ஆர்வலர் (400 points)
  0 votes
  1 answer
  asked Jun 12, 2012 in Internet by வல்லுநர் (1.8k points)
  0 votes
  1 answer
  asked Nov 11, 2015 in SEO by புதியவர் (120 points)
  +1 vote
  4 answers
  0 votes
  3 answers
  asked Dec 29, 2013 by இளையோர் (370 points)
  ...