தமிழ் கேள்வி பதில் தளம். தமிழ் கணினி சார்ந்த கேள்விகளை இங்கே கேட்கவும்.

Ask a Tamil Question & Get answers in Tamil. Ask in tamil computer questions and get answers by tamil computer experts online.

1,030 questions

1,107 answers

35 comments

329 users

தங்களின் தொழில்நுட்பம் மற்றும் ஏனைய கேள்விகளை இங்கே கேட்கவும். TECHதமிழ் வாசகர்கள் மற்றும் பிற வல்லுநர்கள் உங்களுக்கு தீர்வுகளைத் தருவார்கள்.
இலவச மின்னஞ்சல் சந்தா

Most popular tags

Ask a question:

Most viewed questions

0 votes
0 answers
asked Jun 23, 2012 in Internet by gopimythoughts இளையோர் (330 points)
+2 votes
3 answers
0 votes
3 answers
asked Dec 18, 2012 in Windows by subadanabalan வல்லுநர் (11,130 points)
0 votes
1 answer
asked Sep 10, 2012 by mutharasupt புதியவர் (140 points)
0 votes
0 answers
asked Feb 8, 2015 by devi1 புதியவர் (120 points)
+2 votes
6 answers
+1 vote
2 answers
asked Jan 11, 2012 in Internet by புதியவர் (130 points)
0 votes
0 answers
asked Dec 18, 2014 by yogaraj ஆர்வலர் (400 points)
0 votes
0 answers
asked May 16, 2013 by viswanathan-vsh ஆர்வலர் (510 points)
0 votes
1 answer
asked Aug 25, 2012 in Internet by bhuvanezh ஆர்வலர் (510 points)
0 votes
1 answer
asked Feb 3, 2014 by ellakivenkat2011 இளையோர் (330 points)
0 votes
1 answer
asked Jan 25, 2013 by srrsiva17 புதியவர் (120 points)
0 votes
2 answers
0 votes
0 answers
0 votes
1 answer
asked Jan 1, 2013 by thals ஆர்வலர் (550 points)
0 votes
0 answers
asked Mar 11, 2017 by yogaraj ஆர்வலர் (400 points)
+1 vote
2 answers
asked Mar 17, 2012 by prabu_spark வல்லுநர் (1,800 points)
...