தமிழ் கேள்வி பதில் தளம். தமிழ் கணினி சார்ந்த கேள்விகளை இங்கே கேட்கவும்.

Ask a Tamil Question & Get answers in Tamil. Ask in tamil computer questions and get answers by tamil computer experts online.

1k questions

1.1k answers

35 comments

323 users

தங்களின் தொழில்நுட்பம் மற்றும் ஏனைய கேள்விகளை இங்கே கேட்கவும். TECHதமிழ் வாசகர்கள் மற்றும் பிற வல்லுநர்கள் உங்களுக்கு தீர்வுகளைத் தருவார்கள்.

Categories

இலவச மின்னஞ்சல் சந்தா
Ask a question:

Recent questions

0 votes
1 answer
asked Sep 27, 2015 in Internet by இளையோர் (240 points)
+1 vote
1 answer
asked Sep 15, 2015 in Windows by ஆர்வலர் (400 points)
+1 vote
1 answer
asked Sep 7, 2015 by புதியவர் (130 points)
+1 vote
1 answer
asked Sep 4, 2015 by புதியவர் (130 points)
+1 vote
1 answer
+1 vote
0 answers
asked Aug 2, 2015 in Windows by புதியவர் (130 points)
0 votes
0 answers
0 votes
0 answers
asked Jul 28, 2015 by புதியவர் (180 points)
0 votes
0 answers
asked Jul 28, 2015 by புதியவர் (180 points)
0 votes
0 answers
asked Jul 28, 2015 by புதியவர் (180 points)
0 votes
0 answers
asked Jul 28, 2015 by புதியவர் (180 points)
+1 vote
2 answers
asked Jul 26, 2015 by புதியவர் (140 points)
0 votes
1 answer
asked Jul 26, 2015 by புதியவர் (120 points)
0 votes
0 answers
0 votes
1 answer
...