தமிழ் கேள்வி பதில் தளம். தமிழ் கணினி சார்ந்த கேள்விகளை இங்கே கேட்கவும்.

Ask a Tamil Question & Get answers in Tamil. Ask in tamil computer questions and get answers by tamil computer experts online.

1k questions

1.1k answers

35 comments

323 users

தங்களின் தொழில்நுட்பம் மற்றும் ஏனைய கேள்விகளை இங்கே கேட்கவும். TECHதமிழ் வாசகர்கள் மற்றும் பிற வல்லுநர்கள் உங்களுக்கு தீர்வுகளைத் தருவார்கள்.

Categories

இலவச மின்னஞ்சல் சந்தா
Ask a question:

Recent questions tagged net

0 votes
1 answer
asked Nov 19, 2012 by ஆர்வலர் (510 points)
0 votes
1 answer
asked Sep 1, 2012 in Web Designing by இளையோர் (330 points)
+1 vote
1 answer
asked Jan 8, 2012 in Internet by இளையோர் (230 points)
+1 vote
2 answers
asked Jan 6, 2012 in Windows by வல்லுநர் (3.6k points)
To see more, click for the full list of questions or popular tags.
...