தமிழ் கேள்வி பதில் தளம். தமிழ் கணினி சார்ந்த கேள்விகளை இங்கே கேட்கவும்.

Ask a Tamil Question & Get answers in Tamil. Ask in tamil computer questions and get answers by tamil computer experts online.

1k questions

1.1k answers

35 comments

323 users

தங்களின் தொழில்நுட்பம் மற்றும் ஏனைய கேள்விகளை இங்கே கேட்கவும். TECHதமிழ் வாசகர்கள் மற்றும் பிற வல்லுநர்கள் உங்களுக்கு தீர்வுகளைத் தருவார்கள்.

Categories

இலவச மின்னஞ்சல் சந்தா
Ask a question:

Most popular tags

82 × computer 70 × internet 38 × excel 30 × word 27 × website 22 × help 15 × wanted 12 × pagemaker 12 × mobile 11 × seo 10 × php 8 × photoshop 7 × windows 6 × software 6 × books 5 × webdesign 5 × premiere 5 × server 4 × usb 4 × writter 4 × adobe 4 × net 3 × creat 3 × domain 3 × web 3 × drive 3 × for 2 × webservices 2 × install-php-windows7 2 × servises
...