தமிழ் கேள்வி பதில் தளம். தமிழ் கணினி சார்ந்த கேள்விகளை இங்கே கேட்கவும்.

Ask a Tamil Question & Get answers in Tamil. Ask in tamil computer questions and get answers by tamil computer experts online.

1k questions

1.1k answers

35 comments

323 users

தங்களின் தொழில்நுட்பம் மற்றும் ஏனைய கேள்விகளை இங்கே கேட்கவும். TECHதமிழ் வாசகர்கள் மற்றும் பிற வல்லுநர்கள் உங்களுக்கு தீர்வுகளைத் தருவார்கள்.

Categories

இலவச மின்னஞ்சல் சந்தா
0 votes
by ஆர்வலர் (640 points)

Please log in or register to answer this question.

1 Answer

0 votes
இணையத்தில் பல அகராதிகள் கொட்டிக் கிடக்கின்றன. மென் பொருளாகவும் கிடைக்கின்றன. பதிவிறக்கிப் பயன்படுத்தலாம். இணையத்தில் வைத்து பயன்படுத்த இந்தப் பக்கத்தை அணுகலாம். இங்கே பல அகராதிகளின்  இணையத் தளங்களை இணைத்துள்ளார்கள்.

http://www.lexilogos.com/english/tamil_dictionary.htm

சரியான தமிழ் அர்த்தங்கள் தெரிந்து கொள்ள வேண்டுமானால் யாழ்ப்பாணம் கதிரவேற்பிள்ளையின்  அகராதியை பயன்படுத்தவும். தமிழின் சரியான பொருளை தெரிந்துகொள்ள  தமிழ்நாட்டில் உள்ள கல்லூரிகள் பல்கலைக்கழகங்களின் தமிழ் பேராசிரியர்கள் இதைப் பயன்படுத்துகின்றனர் .காரணம் நம் நாட்டில் பல தமிழ் சொற்கள் திசை மாறி விட்டன. உ+ம் நாற்றம்,முடி......இப்படிப் பல சொற்கள் தத்தளிக்கின்றன.

கூகிளில் பல தவறுகள் உள்ளன.இருப்பினும் உலாவியில் வைத்துப் பயன்படுத்த இதை நாடலாம்.
by வல்லுநர் (9.7k points)

Related questions

...