தமிழ் கேள்வி பதில் தளம். தமிழ் கணினி சார்ந்த கேள்விகளை இங்கே கேட்கவும்.

Ask a Tamil Question & Get answers in Tamil. Ask in tamil computer questions and get answers by tamil computer experts online.

1k questions

1.1k answers

35 comments

323 users

தங்களின் தொழில்நுட்பம் மற்றும் ஏனைய கேள்விகளை இங்கே கேட்கவும். TECHதமிழ் வாசகர்கள் மற்றும் பிற வல்லுநர்கள் உங்களுக்கு தீர்வுகளைத் தருவார்கள்.

Categories

இலவச மின்னஞ்சல் சந்தா
Ask a question:

Recent questions in Windows

0 votes
0 answers
0 votes
0 answers
asked Feb 7, 2017 in Windows by புதியவர் (180 points)
0 votes
1 answer
asked May 26, 2016 in Windows by புதியவர் (180 points)
0 votes
0 answers
asked May 26, 2016 in Windows by புதியவர் (180 points)
0 votes
1 answer
asked May 12, 2016 in Windows by புதியவர் (120 points)
0 votes
2 answers
asked Mar 15, 2016 in Windows by புதியவர் (180 points)
0 votes
0 answers
asked Dec 25, 2015 in Windows by புதியவர் (120 points)
0 votes
1 answer
asked Nov 20, 2015 in Windows by புதியவர் (120 points)
0 votes
2 answers
asked Nov 19, 2015 in Windows by புதியவர் (120 points)
+1 vote
1 answer
asked Sep 15, 2015 in Windows by ஆர்வலர் (400 points)
+1 vote
0 answers
asked Aug 2, 2015 in Windows by புதியவர் (130 points)
0 votes
1 answer
0 votes
1 answer
asked Jun 14, 2015 in Windows by புதியவர் (120 points)
0 votes
0 answers
0 votes
1 answer
asked May 27, 2015 in Windows by புதியவர் (120 points)
+1 vote
1 answer
asked Jan 24, 2015 in Windows by புதியவர் (130 points)
0 votes
1 answer
asked Jan 12, 2015 in Windows by வல்லுநர் (11.1k points)
0 votes
0 answers
asked Jan 12, 2015 in Windows by வல்லுநர் (11.1k points)
...