தமிழ் கேள்வி பதில் தளம். தமிழ் கணினி சார்ந்த கேள்விகளை இங்கே கேட்கவும்.

Ask a Tamil Question & Get answers in Tamil. Ask in tamil computer questions and get answers by tamil computer experts online.

1k questions

1.1k answers

35 comments

323 users

தங்களின் தொழில்நுட்பம் மற்றும் ஏனைய கேள்விகளை இங்கே கேட்கவும். TECHதமிழ் வாசகர்கள் மற்றும் பிற வல்லுநர்கள் உங்களுக்கு தீர்வுகளைத் தருவார்கள்.

Categories

இலவச மின்னஞ்சல் சந்தா
0 votes
by dheenadayalannatarajan புதியவர் (120 points)

Please log in or register to answer this question.

1 Answer

0 votes
application - app  - செயலி.
software  - மென்பொருள்.
வேறுபாடு................
எல்லா செயலிகளும் மென்பொருள் தான்.ஆனால் எல்லா  மென்பொருளும் செயலி  ஆகாது.
by sakthy வல்லுநர் (9.7k points)

Related questions

0 votes
2 answers
asked Feb 26, 2015 by nagarajankumari புதியவர் (160 points)
0 votes
1 answer
asked Nov 6, 2014 in Web Designing by prabudsp புதியவர் (120 points)
0 votes
0 answers
asked Oct 19, 2014 by rathnam-pillai புதியவர் (120 points)
0 votes
0 answers
0 votes
2 answers
asked Jan 21, 2013 in Internet by subadanabalan வல்லுநர் (11.1k points)
...