தமிழ் கேள்வி பதில் தளம். தமிழ் கணினி சார்ந்த கேள்விகளை இங்கே கேட்கவும்.

Ask a Tamil Question & Get answers in Tamil. Ask in tamil computer questions and get answers by tamil computer experts online.

1k questions

1.1k answers

35 comments

323 users

தங்களின் தொழில்நுட்பம் மற்றும் ஏனைய கேள்விகளை இங்கே கேட்கவும். TECHதமிழ் வாசகர்கள் மற்றும் பிற வல்லுநர்கள் உங்களுக்கு தீர்வுகளைத் தருவார்கள்.

Categories

இலவச மின்னஞ்சல் சந்தா
Ask a question:

Most answered questions

0 votes
7 answers
+2 votes
6 answers
asked Jan 23, 2012 in Internet by இளையோர் (370 points)
+1 vote
6 answers
asked Sep 13, 2011 in PHP by anonymous
+1 vote
6 answers
asked Jan 5, 2012 by வல்லுநர் (3k points)
0 votes
6 answers
asked Sep 9, 2011 by anonymous
0 votes
5 answers
asked Nov 7, 2012 in Windows by வல்லுநர் (11.1k points)
+1 vote
5 answers
asked Nov 17, 2011 in Windows by புதியவர் (170 points)
0 votes
5 answers
asked Jan 27, 2013 in Internet by வல்லுநர் (11.1k points)
+1 vote
5 answers
asked Feb 22, 2012 in Internet by வல்லுநர் (1.8k points)
+1 vote
5 answers
asked Jan 9, 2012 in Internet by வல்லுநர் (3k points)
0 votes
5 answers
asked Sep 10, 2011 in Internet by anonymous
0 votes
5 answers
asked Aug 26, 2012 in PHP by இளையோர் (330 points)
+1 vote
5 answers
asked Aug 12, 2012 by ஆர்வலர் (440 points)
0 votes
4 answers
asked May 28, 2013 in Internet by வல்லுநர் (11.1k points)
0 votes
4 answers
asked May 19, 2013 in Internet by வல்லுநர் (11.1k points)
0 votes
4 answers
asked Apr 26, 2013 in Internet by வல்லுநர் (11.1k points)
0 votes
4 answers
asked Jun 7, 2013 by புதியவர் (120 points)
...