தமிழ் கேள்வி பதில் தளம். தமிழ் கணினி சார்ந்த கேள்விகளை இங்கே கேட்கவும்.

Ask a Tamil Question & Get answers in Tamil. Ask in tamil computer questions and get answers by tamil computer experts online.

1k questions

1.1k answers

35 comments

323 users

தங்களின் தொழில்நுட்பம் மற்றும் ஏனைய கேள்விகளை இங்கே கேட்கவும். TECHதமிழ் வாசகர்கள் மற்றும் பிற வல்லுநர்கள் உங்களுக்கு தீர்வுகளைத் தருவார்கள்.

Categories

இலவச மின்னஞ்சல் சந்தா
Ask a question:

Recent questions

0 votes
0 answers
asked Dec 19, 2014 by ஆர்வலர் (510 points)
0 votes
0 answers
asked Dec 17, 2014 by ஆர்வலர் (400 points)
0 votes
0 answers
asked Dec 14, 2014 in Windows by புதியவர் (120 points)
0 votes
0 answers
asked Dec 11, 2014 in PHP by புதியவர் (120 points)
0 votes
1 answer
asked Nov 18, 2014 by புதியவர் (120 points)
0 votes
0 answers
asked Nov 13, 2014 in Windows by புதியவர் (120 points)
0 votes
1 answer
asked Nov 12, 2014 in Internet by புதியவர் (120 points)
0 votes
1 answer
asked Nov 6, 2014 in Web Designing by புதியவர் (120 points)
...