தமிழ் கேள்வி பதில் தளம். தமிழ் கணினி சார்ந்த கேள்விகளை இங்கே கேட்கவும்.

Ask a Tamil Question & Get answers in Tamil. Ask in tamil computer questions and get answers by tamil computer experts online.

1,030 questions

1,107 answers

35 comments

329 users

தங்களின் தொழில்நுட்பம் மற்றும் ஏனைய கேள்விகளை இங்கே கேட்கவும். TECHதமிழ் வாசகர்கள் மற்றும் பிற வல்லுநர்கள் உங்களுக்கு தீர்வுகளைத் தருவார்கள்.
இலவச மின்னஞ்சல் சந்தா

Most popular tags

Computer Society for students

0 votes
இலவசமாக கணிபொறி அமைப்பு தொடங்க முகவரி தேவை .
asked Dec 28, 2015 by jegatheeshkumar புதியவர் (120 points)

Please log in or register to answer this question.

Related questions

+2 votes
3 answers
asked Jan 23, 2012 by vrchockers இளையோர் (370 points)
+1 vote
1 answer
+1 vote
1 answer
0 votes
0 answers
asked Jan 4, 2017 in Internet by mohan89great புதியவர் (120 points)
...