தமிழ் கேள்வி பதில் தளம். தமிழ் கணினி சார்ந்த கேள்விகளை இங்கே கேட்கவும்.

Ask a Tamil Question & Get answers in Tamil. Ask in tamil computer questions and get answers by tamil computer experts online.

1,030 questions

1,107 answers

35 comments

329 users

தங்களின் தொழில்நுட்பம் மற்றும் ஏனைய கேள்விகளை இங்கே கேட்கவும். TECHதமிழ் வாசகர்கள் மற்றும் பிற வல்லுநர்கள் உங்களுக்கு தீர்வுகளைத் தருவார்கள்.
இலவச மின்னஞ்சல் சந்தா

Most popular tags

where i find electronic circuit?

0 votes
2 சேனல் அண்ட்  5.1 சேனல் சுர்ரௌண்ட் அம்ப்ளிபியர் வித் ஆக்ஸ் , எம்பி3  சப்போர்ட்
asked Nov 12, 2015 by yogaraj ஆர்வலர் (400 points)

Please log in or register to answer this question.

1 Answer

0 votes
ஆங்கிலம் வீக். தமிழில் கேட்டால் பதில் சொல்ல சுலபமாக இருக்கும்.

http://www.circuitstoday.com/multi-channel-surround-sound-systems
answered Nov 12, 2015 by sakthy வல்லுநர் (9,700 points)

Related questions

0 votes
0 answers
asked Mar 11, 2017 by yogaraj ஆர்வலர் (400 points)
+1 vote
1 answer
asked Dec 25, 2011 by viki புதியவர் (160 points)
...