தமிழ் கேள்வி பதில் தளம். தமிழ் கணினி சார்ந்த கேள்விகளை இங்கே கேட்கவும்.

Ask a Tamil Question & Get answers in Tamil. Ask in tamil computer questions and get answers by tamil computer experts online.

1k questions

1.1k answers

35 comments

323 users

தங்களின் தொழில்நுட்பம் மற்றும் ஏனைய கேள்விகளை இங்கே கேட்கவும். TECHதமிழ் வாசகர்கள் மற்றும் பிற வல்லுநர்கள் உங்களுக்கு தீர்வுகளைத் தருவார்கள்.

Categories

இலவச மின்னஞ்சல் சந்தா
Ask a question:

Highest voted questions

+2 votes
1 answer
asked Jan 23, 2012 in Windows by வல்லுநர் (2.6k points)
+2 votes
3 answers
asked Nov 14, 2011 in Windows by புதியவர் (140 points)
+2 votes
1 answer
asked Apr 29, 2012 in Internet by புதியவர் (140 points)
+2 votes
2 answers
asked Feb 1, 2012 in Internet by வல்லுநர் (2.6k points)
+2 votes
6 answers
asked Jan 23, 2012 in Internet by இளையோர் (370 points)
+2 votes
2 answers
asked Dec 4, 2011 in Internet by புதியவர் (140 points)
+2 votes
2 answers
asked Dec 10, 2011 in PHP by புதியவர் (170 points)
+2 votes
1 answer
+2 votes
3 answers
+2 votes
3 answers
asked Jan 23, 2012 by இளையோர் (370 points)
+1 vote
1 answer
asked Sep 15, 2015 in Windows by ஆர்வலர் (400 points)
+1 vote
0 answers
asked Aug 2, 2015 in Windows by புதியவர் (130 points)
+1 vote
1 answer
asked Sep 7, 2015 by புதியவர் (130 points)
+1 vote
1 answer
asked Sep 4, 2015 by புதியவர் (130 points)
+1 vote
1 answer
...