தமிழ் கேள்வி பதில் தளம். தமிழ் கணினி சார்ந்த கேள்விகளை இங்கே கேட்கவும்.

Ask a Tamil Question & Get answers in Tamil. Ask in tamil computer questions and get answers by tamil computer experts online.

1k questions

1.1k answers

35 comments

323 users

தங்களின் தொழில்நுட்பம் மற்றும் ஏனைய கேள்விகளை இங்கே கேட்கவும். TECHதமிழ் வாசகர்கள் மற்றும் பிற வல்லுநர்கள் உங்களுக்கு தீர்வுகளைத் தருவார்கள்.

Categories

இலவச மின்னஞ்சல் சந்தா
+1 vote
by புதியவர் (130 points)

Please log in or register to answer this question.

1 Answer

0 votes
பல வழிகள் உண்டு.....அவற்றில்  சில ....
இணையத்தில்  இருந்து நேரடியாக  மென்பொருள் எதுவுமின்றி .............
http://en.savefrom.net/
http://keepvid.com/

DownloadHelper ,You  Tube  Downloader போன்ற  Browser add-ons
http://www.freemake.com/free_video_downloader/

மென்பொருள் மூலம்............
VLC media player
ClipGrab
KIBase
by வல்லுநர் (9.7k points)

Related questions

0 votes
2 answers
asked May 26, 2016 by புதியவர் (180 points)
0 votes
0 answers
asked Apr 4, 2013 in Windows by புதியவர் (120 points)
+1 vote
1 answer
asked Jan 24, 2015 in Windows by புதியவர் (130 points)
0 votes
0 answers
asked Dec 17, 2014 by ஆர்வலர் (400 points)
0 votes
1 answer
asked Jan 18, 2013 by புதியவர் (180 points)
...