தமிழ் கேள்வி பதில் தளம். தமிழ் கணினி சார்ந்த கேள்விகளை இங்கே கேட்கவும்.

Ask a Tamil Question & Get answers in Tamil. Ask in tamil computer questions and get answers by tamil computer experts online.

1k questions

1.1k answers

35 comments

323 users

தங்களின் தொழில்நுட்பம் மற்றும் ஏனைய கேள்விகளை இங்கே கேட்கவும். TECHதமிழ் வாசகர்கள் மற்றும் பிற வல்லுநர்கள் உங்களுக்கு தீர்வுகளைத் தருவார்கள்.

Categories

இலவச மின்னஞ்சல் சந்தா
0 votes
by புதியவர் (120 points)

Please log in or register to answer this question.

1 Answer

0 votes
matha  எந்த மொழியில் உள்ள சொல் ?
U  mean ....மாதா-பிதா-குரு-தெய்வம்? if  so ,matha  -தாய்-mother
other  meanings -வலிமை ,அழகு ,  மடமை,வெறி  ..........சமயம்,கருத்து
by வல்லுநர் (9.7k points)

Related questions

0 votes
0 answers
asked May 2, 2020 in Internet by இளையோர் (290 points)
0 votes
0 answers
asked Apr 26, 2020 in Internet by இளையோர் (290 points)
0 votes
1 answer
asked May 26, 2016 in Windows by புதியவர் (180 points)
0 votes
0 answers
asked May 26, 2016 in Windows by புதியவர் (180 points)
0 votes
1 answer
asked Nov 23, 2015 by புதியவர் (120 points)
...