தமிழ் கேள்வி பதில் தளம். தமிழ் கணினி சார்ந்த கேள்விகளை இங்கே கேட்கவும்.

Ask a Tamil Question & Get answers in Tamil. Ask in tamil computer questions and get answers by tamil computer experts online.

1k questions

1.1k answers

35 comments

323 users

தங்களின் தொழில்நுட்பம் மற்றும் ஏனைய கேள்விகளை இங்கே கேட்கவும். TECHதமிழ் வாசகர்கள் மற்றும் பிற வல்லுநர்கள் உங்களுக்கு தீர்வுகளைத் தருவார்கள்.

Categories

இலவச மின்னஞ்சல் சந்தா
Ask a question:

Recent questions in Windows

0 votes
2 answers
0 votes
0 answers
asked Sep 5, 2014 in Windows by subadanabalan வல்லுநர் (11.1k points)
0 votes
1 answer
asked Jul 17, 2014 in Windows by rkpandivpm49 புதியவர் (120 points)
0 votes
0 answers
asked May 19, 2014 in Windows by rajkumar10106 வல்லுநர் (1.3k points)
0 votes
1 answer
0 votes
1 answer
asked Jan 14, 2014 in Windows by vinothkumar புதியவர் (180 points)
0 votes
0 answers
asked Jan 14, 2014 in Windows by vinothkumar புதியவர் (180 points)
0 votes
1 answer
asked Jan 13, 2014 in Windows by divkd புதியவர் (120 points)
+1 vote
1 answer
asked Jan 9, 2014 in Windows by viswanathan-vsh ஆர்வலர் (510 points)
...