தமிழ் கேள்வி பதில் தளம். தமிழ் கணினி சார்ந்த கேள்விகளை இங்கே கேட்கவும்.

Ask a Tamil Question & Get answers in Tamil. Ask in tamil computer questions and get answers by tamil computer experts online.

1k questions

1.1k answers

35 comments

323 users

தங்களின் தொழில்நுட்பம் மற்றும் ஏனைய கேள்விகளை இங்கே கேட்கவும். TECHதமிழ் வாசகர்கள் மற்றும் பிற வல்லுநர்கள் உங்களுக்கு தீர்வுகளைத் தருவார்கள்.

Categories

இலவச மின்னஞ்சல் சந்தா
Ask a question:

Recent questions in Windows

0 votes
0 answers
asked Nov 11, 2013 in Windows by prabu_spark வல்லுநர் (1.8k points)
0 votes
2 answers
asked Sep 10, 2013 in Windows by viswanathan-vsh ஆர்வலர் (510 points)
0 votes
1 answer
asked Aug 3, 2013 in Windows by senthil6 இளையோர் (290 points)
0 votes
0 answers
asked Jun 22, 2013 in Windows by subadanabalan வல்லுநர் (11.1k points)
0 votes
2 answers
asked Jun 17, 2013 in Windows by subadanabalan வல்லுநர் (11.1k points)
0 votes
1 answer
asked Jun 16, 2013 in Windows by subadanabalan வல்லுநர் (11.1k points)
0 votes
0 answers
asked Jun 12, 2013 in Windows by subadanabalan வல்லுநர் (11.1k points)
0 votes
1 answer
asked Jun 5, 2013 in Windows by adangadhavan ஆர்வலர் (790 points)
0 votes
1 answer
asked May 31, 2013 in Windows by subadanabalan வல்லுநர் (11.1k points)
0 votes
1 answer
asked May 30, 2013 in Windows by subadanabalan வல்லுநர் (11.1k points)
0 votes
0 answers
asked May 22, 2013 in Windows by arulbenjamin இளையோர் (280 points)
0 votes
1 answer
asked May 20, 2013 in Windows by subadanabalan வல்லுநர் (11.1k points)
0 votes
0 answers
0 votes
1 answer
asked May 19, 2013 in Windows by adangadhavan ஆர்வலர் (790 points)
0 votes
0 answers
asked May 16, 2013 in Windows by viswanathan-vsh ஆர்வலர் (510 points)
0 votes
0 answers
asked May 13, 2013 in Windows by vilvanathan புதியவர் (120 points)
...