தமிழ் கேள்வி பதில் தளம். தமிழ் கணினி சார்ந்த கேள்விகளை இங்கே கேட்கவும்.

Ask a Tamil Question & Get answers in Tamil. Ask in tamil computer questions and get answers by tamil computer experts online.

1,030 questions

1,107 answers

35 comments

329 users

தங்களின் தொழில்நுட்பம் மற்றும் ஏனைய கேள்விகளை இங்கே கேட்கவும். TECHதமிழ் வாசகர்கள் மற்றும் பிற வல்லுநர்கள் உங்களுக்கு தீர்வுகளைத் தருவார்கள்.
இலவச மின்னஞ்சல் சந்தா

Most popular tags

அடிக்கடி எனது சுட்டி நகராமல் நின்று விடுகிறது. இதைத் தவிர்க்க என்ன வழி?

0 votes
asked May 24, 2015 in Windows by subadanabalan வல்லுநர் (11,130 points)

Please log in or register to answer this question.

1 Answer

0 votes
புதிய USB போர்ட் இல் சொருகிப் பாருங்கள்... அல்லது சுட்டியின் அடியில் அதிகமாக தூசி அல்லது முடி இருக்கலாம் . சுத்தம் செய்து பயன்படுத்துங்கள்.
answered May 27, 2015 by admin ஆர்வலர் (410 points)
...