தமிழ் கேள்வி பதில் தளம். தமிழ் கணினி சார்ந்த கேள்விகளை இங்கே கேட்கவும்.

  Ask a Tamil Question & Get answers in Tamil. Ask in tamil computer questions and get answers by tamil computer experts online.

  1k questions

  1.1k answers

  35 comments

  323 users

  தங்களின் தொழில்நுட்பம் மற்றும் ஏனைய கேள்விகளை இங்கே கேட்கவும். TECHதமிழ் வாசகர்கள் மற்றும் பிற வல்லுநர்கள் உங்களுக்கு தீர்வுகளைத் தருவார்கள்.

  Categories

  இலவச மின்னஞ்சல் சந்தா
  Ask a question:

  Recent questions in Windows

  +1 vote
  1 answer
  asked Jan 7, 2012 in Windows by வல்லுநர் (3k points)
  +1 vote
  2 answers
  asked Jan 6, 2012 in Windows by வல்லுநர் (3.6k points)
  +1 vote
  1 answer
  asked Dec 27, 2011 in Windows by வல்லுநர் (2.6k points)
  +1 vote
  4 answers
  asked Dec 19, 2011 in Windows by புதியவர் (130 points)
  +1 vote
  2 answers
  asked Dec 18, 2011 in Windows by வல்லுநர் (1.8k points)
  +1 vote
  2 answers
  asked Dec 12, 2011 in Windows by புதியவர் (130 points)
  +1 vote
  2 answers
  asked Nov 24, 2011 in Windows by புதியவர் (130 points)
  +1 vote
  5 answers
  asked Nov 17, 2011 in Windows by புதியவர் (170 points)
  +2 votes
  3 answers
  asked Nov 14, 2011 in Windows by புதியவர் (140 points)
  +1 vote
  1 answer
  asked Oct 24, 2011 in Windows by புதியவர் (130 points)
  +1 vote
  1 answer
  asked Oct 11, 2011 in Windows by புதியவர் (130 points)
  0 votes
  2 answers
  asked Sep 23, 2011 in Windows by anonymous
  0 votes
  1 answer
  asked Sep 22, 2011 in Windows by anonymous
  0 votes
  2 answers
  asked Sep 22, 2011 in Windows by anonymous
  0 votes
  3 answers
  asked Sep 11, 2011 in Windows by anonymous
  ...