தமிழ் கேள்வி பதில் தளம். தமிழ் கணினி சார்ந்த கேள்விகளை இங்கே கேட்கவும்.

Ask a Tamil Question & Get answers in Tamil. Ask in tamil computer questions and get answers by tamil computer experts online.

1k questions

1.1k answers

35 comments

323 users

தங்களின் தொழில்நுட்பம் மற்றும் ஏனைய கேள்விகளை இங்கே கேட்கவும். TECHதமிழ் வாசகர்கள் மற்றும் பிற வல்லுநர்கள் உங்களுக்கு தீர்வுகளைத் தருவார்கள்.

Categories

இலவச மின்னஞ்சல் சந்தா
Ask a question:

Recent questions in Windows

+1 vote
1 answer
asked Jan 7, 2012 in Windows by mani_officials வல்லுநர் (3k points)
+1 vote
2 answers
asked Jan 6, 2012 in Windows by srivignesh வல்லுநர் (3.6k points)
+1 vote
1 answer
asked Dec 27, 2011 in Windows by hari_techtamil வல்லுநர் (2.6k points)
+1 vote
4 answers
asked Dec 19, 2011 in Windows by gurugee புதியவர் (130 points)
+1 vote
2 answers
asked Dec 18, 2011 in Windows by prabu_spark வல்லுநர் (1.8k points)
+1 vote
2 answers
asked Dec 12, 2011 in Windows by jbsarathi புதியவர் (130 points)
+1 vote
2 answers
asked Nov 24, 2011 in Windows by guruji புதியவர் (130 points)
+1 vote
5 answers
asked Nov 17, 2011 in Windows by புதியவர் (170 points)
+2 votes
3 answers
asked Nov 14, 2011 in Windows by navaneetha-kanna புதியவர் (140 points)
+1 vote
1 answer
asked Oct 24, 2011 in Windows by புதியவர் (130 points)
+1 vote
1 answer
asked Oct 11, 2011 in Windows by karthikeyan புதியவர் (130 points)
0 votes
2 answers
asked Sep 23, 2011 in Windows by anonymous
0 votes
1 answer
asked Sep 22, 2011 in Windows by anonymous
0 votes
2 answers
asked Sep 22, 2011 in Windows by anonymous
0 votes
3 answers
asked Sep 11, 2011 in Windows by anonymous
...