தமிழ் கேள்வி பதில் தளம். தமிழ் கணினி சார்ந்த கேள்விகளை இங்கே கேட்கவும்.

Ask a Tamil Question & Get answers in Tamil. Ask in tamil computer questions and get answers by tamil computer experts online.

1k questions

1.1k answers

35 comments

323 users

தங்களின் தொழில்நுட்பம் மற்றும் ஏனைய கேள்விகளை இங்கே கேட்கவும். TECHதமிழ் வாசகர்கள் மற்றும் பிற வல்லுநர்கள் உங்களுக்கு தீர்வுகளைத் தருவார்கள்.

Categories

இலவச மின்னஞ்சல் சந்தா
Ask a question:

Recent questions in PHP

0 votes
1 answer
asked Aug 25, 2012 in PHP by dvvicky92 புதியவர் (120 points)
+1 vote
1 answer
asked Aug 20, 2012 in PHP by arulprakashdoit இளையோர் (290 points)
0 votes
0 answers
asked Jun 16, 2012 in PHP by lsrinivasancse புதியவர் (120 points)
0 votes
0 answers
asked May 19, 2012 in PHP by balajick புதியவர் (120 points)
0 votes
0 answers
asked Apr 25, 2012 in PHP by dineshbalaji புதியவர் (190 points)
0 votes
0 answers
asked Mar 23, 2012 in PHP by sai புதியவர் (120 points)
+1 vote
1 answer
asked Mar 16, 2012 in PHP by karthigaaaru புதியவர் (130 points)
+1 vote
1 answer
asked Feb 26, 2012 in PHP by இளையோர் (300 points)
+1 vote
1 answer
asked Jan 27, 2012 in PHP by naveen ஆர்வலர் (920 points)
+1 vote
1 answer
asked Jan 27, 2012 in PHP by thina128 புதியவர் (160 points)
+1 vote
0 answers
asked Jan 27, 2012 in PHP by thina128 புதியவர் (160 points)
+1 vote
1 answer
asked Jan 19, 2012 in PHP by muthututy புதியவர் (160 points)
+1 vote
1 answer
+1 vote
2 answers
asked Jan 7, 2012 in PHP by senra புதியவர் (170 points)
+1 vote
1 answer
asked Dec 21, 2011 in PHP by புதியவர் (140 points)
+2 votes
2 answers
asked Dec 10, 2011 in PHP by ram புதியவர் (170 points)
+1 vote
1 answer
asked Nov 15, 2011 in PHP by jmckumar புதியவர் (130 points)
+1 vote
1 answer
asked Nov 8, 2011 in PHP by rajasekar புதியவர் (130 points)
+1 vote
1 answer
asked Oct 14, 2011 in PHP by sandeepsachansan48 புதியவர் (130 points)
0 votes
1 answer
asked Oct 4, 2011 in PHP by saravanakumar புதியவர் (120 points)
...