தமிழ் கேள்வி பதில் தளம். தமிழ் கணினி சார்ந்த கேள்விகளை இங்கே கேட்கவும்.

Ask a Tamil Question & Get answers in Tamil. Ask in tamil computer questions and get answers by tamil computer experts online.

1k questions

1.1k answers

35 comments

323 users

தங்களின் தொழில்நுட்பம் மற்றும் ஏனைய கேள்விகளை இங்கே கேட்கவும். TECHதமிழ் வாசகர்கள் மற்றும் பிற வல்லுநர்கள் உங்களுக்கு தீர்வுகளைத் தருவார்கள்.

Categories

இலவச மின்னஞ்சல் சந்தா
+1 vote
Sir I need all ur php tamil tutorial.pls zip all php tutorial in single link.and reply to me.i will download and learn.and if you have javascript,jquery,ajax any web related tutorials you have send me that link.i will download.pls reply.i need to become a web developer. waiting for your reply


                  muthu
in PHP by புதியவர் (160 points)

Please log in or register to answer this question.

1 Answer

0 votes
Actually., All of my tutorials are in youtube video format.. I am actually writing a PHP book (Yet to complete 8 more chapters). Once it is finished, I will send you the e-Book.

It contains jQuery & Ajax.. So dont worry.. Expect it within Mid-February 2012
by வல்லுநர் (12.9k points)

Related questions

0 votes
1 answer
asked Sep 27, 2012 by ஆர்வலர் (470 points)
0 votes
3 answers
asked Aug 28, 2012 in Internet by ஆர்வலர் (470 points)
0 votes
1 answer
asked Aug 28, 2012 by ஆர்வலர் (470 points)
0 votes
1 answer
0 votes
0 answers
asked Dec 21, 2015 in PHP by புதியவர் (120 points)
...