தமிழ் கேள்வி பதில் தளம். தமிழ் கணினி சார்ந்த கேள்விகளை இங்கே கேட்கவும்.

Ask a Tamil Question & Get answers in Tamil. Ask in tamil computer questions and get answers by tamil computer experts online.

1,030 questions

1,107 answers

35 comments

329 users

தங்களின் தொழில்நுட்பம் மற்றும் ஏனைய கேள்விகளை இங்கே கேட்கவும். TECHதமிழ் வாசகர்கள் மற்றும் பிற வல்லுநர்கள் உங்களுக்கு தீர்வுகளைத் தருவார்கள்.
இலவச மின்னஞ்சல் சந்தா

Most popular tags

Ask a question:

Recent questions in PHP

0 votes
1 answer
0 votes
1 answer
asked Sep 29, 2011 in PHP by anonymous
0 votes
2 answers
asked Sep 21, 2011 in PHP by venkat இளையோர் (220 points)
0 votes
1 answer
asked Sep 19, 2011 in PHP by venkat இளையோர் (220 points)
0 votes
0 answers
asked Sep 19, 2011 in PHP by venkat இளையோர் (220 points)
0 votes
1 answer
asked Sep 14, 2011 in PHP by anonymous
+1 vote
6 answers
asked Sep 13, 2011 in PHP by anonymous
0 votes
2 answers
asked Sep 13, 2011 in PHP by anonymous
...