தமிழ் கேள்வி பதில் தளம். தமிழ் கணினி சார்ந்த கேள்விகளை இங்கே கேட்கவும்.

Ask a Tamil Question & Get answers in Tamil. Ask in tamil computer questions and get answers by tamil computer experts online.

1k questions

1.1k answers

35 comments

323 users

தங்களின் தொழில்நுட்பம் மற்றும் ஏனைய கேள்விகளை இங்கே கேட்கவும். TECHதமிழ் வாசகர்கள் மற்றும் பிற வல்லுநர்கள் உங்களுக்கு தீர்வுகளைத் தருவார்கள்.

Categories

இலவச மின்னஞ்சல் சந்தா
+1 vote
in PHP by arulprakashdoit இளையோர் (290 points)

Please log in or register to answer this question.

1 Answer

0 votes
I have a video for that. But its voice is not good enough. Will fix it and upload soon.
by வல்லுநர் (12.9k points)

Related questions

0 votes
0 answers
asked Oct 22, 2012 in PHP by kavin புதியவர் (140 points)
0 votes
0 answers
asked Sep 15, 2012 in PHP by kavin புதியவர் (140 points)
+1 vote
1 answer
asked Feb 26, 2012 in PHP by இளையோர் (300 points)
+1 vote
1 answer
+1 vote
1 answer
asked Jan 27, 2012 in PHP by thina128 புதியவர் (160 points)
...