தமிழ் கேள்வி பதில் தளம். தமிழ் கணினி சார்ந்த கேள்விகளை இங்கே கேட்கவும்.

Ask a Tamil Question & Get answers in Tamil. Ask in tamil computer questions and get answers by tamil computer experts online.

1k questions

1.1k answers

35 comments

323 users

தங்களின் தொழில்நுட்பம் மற்றும் ஏனைய கேள்விகளை இங்கே கேட்கவும். TECHதமிழ் வாசகர்கள் மற்றும் பிற வல்லுநர்கள் உங்களுக்கு தீர்வுகளைத் தருவார்கள்.

Categories

இலவச மின்னஞ்சல் சந்தா
0 votes
how to run php in eclipse ..... where to save the file before that what re all the things i have to install
in PHP by புதியவர் (190 points)

Please log in or register to answer this question.

Related questions

0 votes
0 answers
asked Apr 26, 2012 by புதியவர் (190 points)
+1 vote
1 answer
asked Feb 26, 2012 in PHP by இளையோர் (300 points)
+1 vote
1 answer
asked May 21, 2012 by ஆர்வலர் (680 points)
+1 vote
1 answer
asked Mar 20, 2012 in Internet by இளையோர் (300 points)
0 votes
0 answers
asked Oct 22, 2012 in PHP by புதியவர் (140 points)
...