தமிழ் கேள்வி பதில் தளம். தமிழ் கணினி சார்ந்த கேள்விகளை இங்கே கேட்கவும்.

Ask a Tamil Question & Get answers in Tamil. Ask in tamil computer questions and get answers by tamil computer experts online.

1k questions

1.1k answers

35 comments

323 users

தங்களின் தொழில்நுட்பம் மற்றும் ஏனைய கேள்விகளை இங்கே கேட்கவும். TECHதமிழ் வாசகர்கள் மற்றும் பிற வல்லுநர்கள் உங்களுக்கு தீர்வுகளைத் தருவார்கள்.

Categories

இலவச மின்னஞ்சல் சந்தா
+1 vote
டியர் அட்மின்,

வி நீட லாகின் அண்ட் ரேகிச்ற்றடின் பேஜ் ஸ்கிரிப்ட் .
௧. செக் தி டுப்ளிகாடே உசெர் நேம்.
௨ . செக் தி டுப்ளிகாடே ஈமெயில் ஈத்
௩. இன்வலிட் உசெர் நேம் அண்ட் பச்ச்வோர்து

please help me .
in PHP by rajasekar புதியவர் (130 points)

Please log in or register to answer this question.

1 Answer

0 votes
சி திஸ் website
http://php-login-script.com/
by saravana புதியவர் (180 points)

Related questions

0 votes
0 answers
asked Oct 22, 2012 in PHP by kavin புதியவர் (140 points)
0 votes
1 answer
0 votes
0 answers
asked Oct 22, 2013 in PHP by kannan_s6 புதியவர் (120 points)
0 votes
0 answers
asked Apr 5, 2013 in PHP by priyasuis புதியவர் (120 points)
0 votes
1 answer
asked Nov 12, 2012 in PHP by bhuvanezh ஆர்வலர் (510 points)
...