தமிழ் கேள்வி பதில் தளம். தமிழ் கணினி சார்ந்த கேள்விகளை இங்கே கேட்கவும்.

Ask a Tamil Question & Get answers in Tamil. Ask in tamil computer questions and get answers by tamil computer experts online.

1k questions

1.1k answers

35 comments

323 users

தங்களின் தொழில்நுட்பம் மற்றும் ஏனைய கேள்விகளை இங்கே கேட்கவும். TECHதமிழ் வாசகர்கள் மற்றும் பிற வல்லுநர்கள் உங்களுக்கு தீர்வுகளைத் தருவார்கள்.

Categories

இலவச மின்னஞ்சல் சந்தா
Ask a question:

Recent questions tagged computer

0 votes
1 answer
asked Aug 3, 2013 in Windows by senthil6 இளையோர் (290 points)
0 votes
2 answers
asked Jun 17, 2013 in Windows by subadanabalan வல்லுநர் (11.1k points)
0 votes
1 answer
asked Jun 16, 2013 in Windows by subadanabalan வல்லுநர் (11.1k points)
0 votes
0 answers
asked Jun 12, 2013 in Windows by subadanabalan வல்லுநர் (11.1k points)
0 votes
1 answer
asked May 30, 2013 in Windows by subadanabalan வல்லுநர் (11.1k points)
0 votes
1 answer
asked May 19, 2013 in Windows by adangadhavan ஆர்வலர் (790 points)
0 votes
0 answers
asked May 16, 2013 by viswanathan-vsh ஆர்வலர் (510 points)
0 votes
1 answer
asked Apr 24, 2013 in Windows by subadanabalan வல்லுநர் (11.1k points)
0 votes
0 answers
asked Apr 24, 2013 in Windows by subadanabalan வல்லுநர் (11.1k points)
0 votes
0 answers
asked Apr 15, 2013 in Internet by subadanabalan வல்லுநர் (11.1k points)
0 votes
0 answers
asked Apr 8, 2013 in Windows by subadanabalan வல்லுநர் (11.1k points)
0 votes
0 answers
asked Apr 5, 2013 in Windows by subadanabalan வல்லுநர் (11.1k points)
0 votes
1 answer
0 votes
2 answers
asked Jan 20, 2013 by gopalsamy புதியவர் (160 points)
0 votes
1 answer
asked Jan 17, 2013 in Internet by subadanabalan வல்லுநர் (11.1k points)
0 votes
1 answer
asked Jan 17, 2013 in Windows by jayabalan புதியவர் (180 points)
0 votes
0 answers
asked Jan 15, 2013 in Internet by subadanabalan வல்லுநர் (11.1k points)
...