தமிழ் கேள்வி பதில் தளம். தமிழ் கணினி சார்ந்த கேள்விகளை இங்கே கேட்கவும்.

Ask a Tamil Question & Get answers in Tamil. Ask in tamil computer questions and get answers by tamil computer experts online.

1k questions

1.1k answers

35 comments

323 users

தங்களின் தொழில்நுட்பம் மற்றும் ஏனைய கேள்விகளை இங்கே கேட்கவும். TECHதமிழ் வாசகர்கள் மற்றும் பிற வல்லுநர்கள் உங்களுக்கு தீர்வுகளைத் தருவார்கள்.

Categories

இலவச மின்னஞ்சல் சந்தா
0 votes
நான் என்னுடைய sys தமிழ் மொழிலை நிறுவி விட்டேன் இத எப்படி மாற்றுவது
in Windows by adangadhavan ஆர்வலர் (790 points)

Please log in or register to answer this question.

1 Answer

0 votes
என்ன மாற்ற வேண்டும்?
மீண்டும் ஆங்கிலதிற்கa?
தங்களது தேவை என்ன என்பது புரியவில்லை
by subadanabalan வல்லுநர் (11.1k points)

Related questions

0 votes
1 answer
asked Oct 13, 2012 in Windows by saravanan_2291yahoo-com இளையோர் (380 points)
0 votes
2 answers
asked Sep 10, 2013 in Windows by viswanathan-vsh ஆர்வலர் (510 points)
0 votes
1 answer
asked Jun 16, 2013 in Windows by subadanabalan வல்லுநர் (11.1k points)
0 votes
0 answers
0 votes
1 answer
asked Nov 4, 2012 in Windows by subadanabalan வல்லுநர் (11.1k points)
...