தமிழ் கேள்வி பதில் தளம். தமிழ் கணினி சார்ந்த கேள்விகளை இங்கே கேட்கவும்.

Ask a Tamil Question & Get answers in Tamil. Ask in tamil computer questions and get answers by tamil computer experts online.

1,030 questions

1,107 answers

35 comments

329 users

தங்களின் தொழில்நுட்பம் மற்றும் ஏனைய கேள்விகளை இங்கே கேட்கவும். TECHதமிழ் வாசகர்கள் மற்றும் பிற வல்லுநர்கள் உங்களுக்கு தீர்வுகளைத் தருவார்கள்.
இலவச மின்னஞ்சல் சந்தா

Most popular tags

pen drive மூலமாக boot செய்யவது விண்டோஸ் 8

0 votes
விண்டோஸ் 8 ஐ ISO file ஆக மாற்றி pen drive மூலமாக BOOT செய்யமுடியுமா? விளக்கம் தேவை
asked Mar 23, 2013 in Windows by ravindhiran புதியவர் (140 points)

Please log in or register to answer this question.

1 Answer

0 votes
Hi ravindhiran,
       You can install the windows 8 by pen drive using WinToFlash software.
Try this, it will work fine. Please give suggestion after using this software.
answered Mar 25, 2013 by prabu_spark வல்லுநர் (1,800 points)

Related questions

0 votes
0 answers
asked Dec 27, 2012 in Internet by subadanabalan வல்லுநர் (11,130 points)
0 votes
0 answers
asked Jan 14, 2014 in Windows by vinothkumar புதியவர் (180 points)
0 votes
1 answer
asked Jan 6, 2013 in Windows by prabu_spark வல்லுநர் (1,800 points)
+1 vote
3 answers
asked Jan 25, 2012 in Windows by vrchockers இளையோர் (370 points)
+1 vote
3 answers
asked Jan 12, 2012 in Windows by velmurugan-m புதியவர் (180 points)
...