தமிழ் கேள்வி பதில் தளம். தமிழ் கணினி சார்ந்த கேள்விகளை இங்கே கேட்கவும்.

Ask a Tamil Question & Get answers in Tamil. Ask in tamil computer questions and get answers by tamil computer experts online.

1k questions

1.1k answers

35 comments

323 users

தங்களின் தொழில்நுட்பம் மற்றும் ஏனைய கேள்விகளை இங்கே கேட்கவும். TECHதமிழ் வாசகர்கள் மற்றும் பிற வல்லுநர்கள் உங்களுக்கு தீர்வுகளைத் தருவார்கள்.

Categories

இலவச மின்னஞ்சல் சந்தா
0 votes
கடிதம் முதலியவற்றை அடித்து முடித்ததும் தானே தாளைக் கிழித்துத் தரும் ஏற்பாட்டை அச்சுப் பொறிகளில் இணைத்தால் என்ன? தானியங்கி பண வழங்கும் இயந்திரங்களில் இருப்பதைப் போல அமைக்கலாம் இல்லையா?
in Windows by subadanabalan வல்லுநர் (11.1k points)

Please log in or register to answer this question.

1 Answer

0 votes
only some mechanical addition will do. this may be highlighted in advts and people will start demanding the same
by subadanabalan வல்லுநர் (11.1k points)

Related questions

+1 vote
1 answer
asked Mar 10, 2012 in Windows by thangaraj465 இளையோர் (300 points)
0 votes
0 answers
asked Dec 23, 2012 in Windows by subadanabalan வல்லுநர் (11.1k points)
0 votes
0 answers
asked Jun 12, 2013 in Windows by subadanabalan வல்லுநர் (11.1k points)
0 votes
5 answers
asked Nov 7, 2012 in Windows by subadanabalan வல்லுநர் (11.1k points)
0 votes
2 answers
asked Nov 2, 2012 in Windows by subadanabalan வல்லுநர் (11.1k points)
...