தமிழ் கேள்வி பதில் தளம். தமிழ் கணினி சார்ந்த கேள்விகளை இங்கே கேட்கவும்.

Ask a Tamil Question & Get answers in Tamil. Ask in tamil computer questions and get answers by tamil computer experts online.

1k questions

1.1k answers

35 comments

323 users

தங்களின் தொழில்நுட்பம் மற்றும் ஏனைய கேள்விகளை இங்கே கேட்கவும். TECHதமிழ் வாசகர்கள் மற்றும் பிற வல்லுநர்கள் உங்களுக்கு தீர்வுகளைத் தருவார்கள்.

Categories

இலவச மின்னஞ்சல் சந்தா
0 votes
how to create iso image of windows 7?
how to create iso image to bootable உசப்?
in Windows by senthil6 இளையோர் (290 points)

Please log in or register to answer this question.

1 Answer

0 votes
first  download this softwer  then  add  iso  பைலை

https://rufus.akeo.ie/
by mohamed ஆர்வலர் (700 points)
edited by mohamed

Related questions

0 votes
1 answer
asked Sep 27, 2012 in Windows by arulbenjamin இளையோர் (280 points)
+1 vote
1 answer
asked Mar 10, 2012 in Windows by thangaraj465 இளையோர் (300 points)
0 votes
1 answer
asked Jan 8, 2013 in Windows by prabu_spark வல்லுநர் (1.8k points)
0 votes
2 answers
asked Nov 19, 2015 in Windows by dharanidaran புதியவர் (120 points)
0 votes
0 answers
...