தமிழ் கேள்வி பதில் தளம். தமிழ் கணினி சார்ந்த கேள்விகளை இங்கே கேட்கவும்.

Ask a Tamil Question & Get answers in Tamil. Ask in tamil computer questions and get answers by tamil computer experts online.

1k questions

1.1k answers

35 comments

323 users

தங்களின் தொழில்நுட்பம் மற்றும் ஏனைய கேள்விகளை இங்கே கேட்கவும். TECHதமிழ் வாசகர்கள் மற்றும் பிற வல்லுநர்கள் உங்களுக்கு தீர்வுகளைத் தருவார்கள்.

Categories

இலவச மின்னஞ்சல் சந்தா
0 votes
My hp laserjet 1020 printer was not working properly.
error 0x00000bbb
How to fix this problem.
Please help me............
by viswanathan-vsh ஆர்வலர் (510 points)

Please log in or register to answer this question.

Related questions

0 votes
0 answers
asked Oct 21, 2012 by arulbenjamin இளையோர் (280 points)
+1 vote
2 answers
asked Apr 15, 2012 by senthil6 இளையோர் (290 points)
0 votes
1 answer
asked Dec 27, 2012 in Windows by subadanabalan வல்லுநர் (11.1k points)
0 votes
0 answers
asked Nov 11, 2012 in Windows by subadanabalan வல்லுநர் (11.1k points)
0 votes
0 answers
...