தமிழ் கேள்வி பதில் தளம். தமிழ் கணினி சார்ந்த கேள்விகளை இங்கே கேட்கவும்.

Ask a Tamil Question & Get answers in Tamil. Ask in tamil computer questions and get answers by tamil computer experts online.

1k questions

1.1k answers

35 comments

323 users

தங்களின் தொழில்நுட்பம் மற்றும் ஏனைய கேள்விகளை இங்கே கேட்கவும். TECHதமிழ் வாசகர்கள் மற்றும் பிற வல்லுநர்கள் உங்களுக்கு தீர்வுகளைத் தருவார்கள்.

Categories

இலவச மின்னஞ்சல் சந்தா
0 votes
ஆங்கிலச் சொற்களை உச்சரிக்க எளிதாகக்கற்றுக் கொள்ள  விருப்பமா? கணினியிலேயே கேட்டுக் கற்கலாம். விவரம் வேண்டுமா?
in Internet by subadanabalan வல்லுநர் (11.1k points)

Please log in or register to answer this question.

1 Answer

0 votes
பல அகராதிகளில் இந்த வசதி கிடைக்கிறது
ஆஃப் லைனிலும் பயன்படுத்த களஞ்சியம், ஏகலைவன் ஆகியவற்றை முயன்று பார்க்கவும்
by subadanabalan வல்லுநர் (11.1k points)

Related questions

0 votes
2 answers
asked Jun 17, 2013 in Windows by subadanabalan வல்லுநர் (11.1k points)
0 votes
1 answer
asked May 19, 2013 in Windows by adangadhavan ஆர்வலர் (790 points)
0 votes
0 answers
asked Nov 11, 2012 in Windows by subadanabalan வல்லுநர் (11.1k points)
0 votes
0 answers
asked Apr 15, 2013 in Internet by subadanabalan வல்லுநர் (11.1k points)
0 votes
4 answers
asked Oct 26, 2012 in Internet by subadanabalan வல்லுநர் (11.1k points)
...