தமிழ் கேள்வி பதில் தளம். தமிழ் கணினி சார்ந்த கேள்விகளை இங்கே கேட்கவும்.

Ask a Tamil Question & Get answers in Tamil. Ask in tamil computer questions and get answers by tamil computer experts online.

1k questions

1.1k answers

35 comments

323 users

தங்களின் தொழில்நுட்பம் மற்றும் ஏனைய கேள்விகளை இங்கே கேட்கவும். TECHதமிழ் வாசகர்கள் மற்றும் பிற வல்லுநர்கள் உங்களுக்கு தீர்வுகளைத் தருவார்கள்.

Categories

இலவச மின்னஞ்சல் சந்தா
Ask a question:

Recent questions and answers in PHP

0 votes
0 answers
asked Dec 21, 2015 in PHP by புதியவர் (120 points)
0 votes
0 answers
asked Dec 11, 2014 in PHP by புதியவர் (120 points)
0 votes
0 answers
asked Aug 15, 2014 in PHP by புதியவர் (120 points)
0 votes
0 answers
asked Aug 2, 2014 in PHP by புதியவர் (120 points)
0 votes
3 answers
answered Feb 10, 2014 in PHP by ஆர்வலர் (940 points)
0 votes
0 answers
asked Oct 21, 2013 in PHP by புதியவர் (120 points)
0 votes
0 answers
asked Apr 5, 2013 in PHP by புதியவர் (120 points)
+1 vote
1 answer
answered Jan 16, 2013 in PHP by இளையோர் (250 points)
0 votes
2 answers
answered Dec 23, 2012 in PHP by ஆர்வலர் (680 points)
0 votes
0 answers
asked Nov 27, 2012 in PHP by இளையோர் (230 points)
0 votes
0 answers
asked Nov 27, 2012 in PHP by இளையோர் (230 points)
0 votes
1 answer
answered Nov 15, 2012 in PHP by வல்லுநர் (3.6k points)
0 votes
0 answers
asked Oct 22, 2012 in PHP by புதியவர் (140 points)
0 votes
1 answer
answered Oct 21, 2012 in PHP by இளையோர் (230 points)
0 votes
0 answers
asked Oct 21, 2012 in PHP by இளையோர் (230 points)
0 votes
0 answers
asked Oct 18, 2012 in PHP by புதியவர் (120 points)
0 votes
0 answers
asked Sep 15, 2012 in PHP by புதியவர் (140 points)
0 votes
1 answer
answered Sep 5, 2012 in PHP by வல்லுநர் (12.9k points)
0 votes
5 answers
answered Aug 28, 2012 in PHP by வல்லுநர் (12.9k points)
0 votes
1 answer
answered Aug 26, 2012 in PHP by வல்லுநர் (12.9k points)
To see more, click for all the questions in this category.
...