தமிழ் கேள்வி பதில் தளம். தமிழ் கணினி சார்ந்த கேள்விகளை இங்கே கேட்கவும்.

Ask a Tamil Question & Get answers in Tamil. Ask in tamil computer questions and get answers by tamil computer experts online.

1,030 questions

1,107 answers

35 comments

329 users

தங்களின் தொழில்நுட்பம் மற்றும் ஏனைய கேள்விகளை இங்கே கேட்கவும். TECHதமிழ் வாசகர்கள் மற்றும் பிற வல்லுநர்கள் உங்களுக்கு தீர்வுகளைத் தருவார்கள்.
இலவச மின்னஞ்சல் சந்தா

Most popular tags

how to create pdf report with php with sample code

0 votes
ப்ளீஸ் ஹெல்ப் மீ பி ப்ரோவிடிங் சாம்பிள் டு ச்றேஅடே படப் ரிப்போர்ட் இன் ப்ப் வித் சாம்பிள் please
asked Dec 11, 2014 in PHP by nellaivani புதியவர் (120 points) 1 flag

Please log in or register to answer this question.

Related questions

0 votes
0 answers
asked Oct 22, 2012 in PHP by kavin புதியவர் (140 points)
0 votes
1 answer
0 votes
1 answer
asked Sep 14, 2011 in PHP by anonymous
+1 vote
1 answer
asked Jan 27, 2012 in PHP by thina128 புதியவர் (160 points)
+1 vote
0 answers
asked Jan 27, 2012 in PHP by thina128 புதியவர் (160 points)
...