தமிழ் கேள்வி பதில் தளம். தமிழ் கணினி சார்ந்த கேள்விகளை இங்கே கேட்கவும்.

Ask a Tamil Question & Get answers in Tamil. Ask in tamil computer questions and get answers by tamil computer experts online.

1,030 questions

1,107 answers

35 comments

329 users

தங்களின் தொழில்நுட்பம் மற்றும் ஏனைய கேள்விகளை இங்கே கேட்கவும். TECHதமிழ் வாசகர்கள் மற்றும் பிற வல்லுநர்கள் உங்களுக்கு தீர்வுகளைத் தருவார்கள்.
இலவச மின்னஞ்சல் சந்தா

Most popular tags

நீங்க சொன்ன [email protected] மின்னஞ்சல்ஒர்க்ஆகவில்லை இதன் மூலம் NOKIA 108 DS மொபைலின் IMEI நம்பரை வைத்து மீட்க முடியுமா?

0 votes
asked Dec 10, 2014 in Internet by muthulp புதியவர் (120 points)

Please log in or register to answer this question.

...