தமிழ் கேள்வி பதில் தளம். தமிழ் கணினி சார்ந்த கேள்விகளை இங்கே கேட்கவும்.

Ask a Tamil Question & Get answers in Tamil. Ask in tamil computer questions and get answers by tamil computer experts online.

1k questions

1.1k answers

35 comments

323 users

தங்களின் தொழில்நுட்பம் மற்றும் ஏனைய கேள்விகளை இங்கே கேட்கவும். TECHதமிழ் வாசகர்கள் மற்றும் பிற வல்லுநர்கள் உங்களுக்கு தீர்வுகளைத் தருவார்கள்.

Categories

இலவச மின்னஞ்சல் சந்தா
0 votes
by viswanathan-vsh ஆர்வலர் (510 points)

Please log in or register to answer this question.

Related questions

+1 vote
2 answers
asked Jul 26, 2015 by azhaganbalamurugan புதியவர் (140 points)
0 votes
1 answer
asked Dec 24, 2014 by vickysachin619 புதியவர் (120 points)
0 votes
0 answers
asked Sep 26, 2014 by mahiaks புதியவர் (120 points)
0 votes
0 answers
asked Sep 5, 2014 in Internet by subadanabalan வல்லுநர் (11.1k points)
0 votes
0 answers
...