தமிழ் கேள்வி பதில் தளம். தமிழ் கணினி சார்ந்த கேள்விகளை இங்கே கேட்கவும்.

Ask a Tamil Question & Get answers in Tamil. Ask in tamil computer questions and get answers by tamil computer experts online.

1,030 questions

1,107 answers

35 comments

329 users

தங்களின் தொழில்நுட்பம் மற்றும் ஏனைய கேள்விகளை இங்கே கேட்கவும். TECHதமிழ் வாசகர்கள் மற்றும் பிற வல்லுநர்கள் உங்களுக்கு தீர்வுகளைத் தருவார்கள்.
இலவச மின்னஞ்சல் சந்தா

Most popular tags

java and php

0 votes
வித் அவுட்  பய்பல் ஹொவ் டு டூ பய்மேன்ட் கடேவே இண்டெர்க்ரடிஒன்

Anna ur pleasure is very good for us ..useful thing to every body i need more thing from yours in java needed this my mail id [email protected]
asked Aug 15, 2014 in PHP by naveenjuly28 புதியவர் (120 points)

Please log in or register to answer this question.

Related questions

0 votes
0 answers
asked Nov 27, 2012 in PHP by tamilmaran இளையோர் (230 points)
0 votes
1 answer
asked Sep 29, 2011 in PHP by anonymous
0 votes
1 answer
asked Sep 19, 2011 in PHP by venkat இளையோர் (220 points)
...