தமிழ் கேள்வி பதில் தளம். தமிழ் கணினி சார்ந்த கேள்விகளை இங்கே கேட்கவும்.

Ask a Tamil Question & Get answers in Tamil. Ask in tamil computer questions and get answers by tamil computer experts online.

1k questions

1.1k answers

35 comments

323 users

தங்களின் தொழில்நுட்பம் மற்றும் ஏனைய கேள்விகளை இங்கே கேட்கவும். TECHதமிழ் வாசகர்கள் மற்றும் பிற வல்லுநர்கள் உங்களுக்கு தீர்வுகளைத் தருவார்கள்.

Categories

இலவச மின்னஞ்சல் சந்தா
0 votes
Hi , i want to install php in my system(i3,win7 32bit,4GB,500HD) ,i can't identify what version to download, plz help me. do i need to do install anything else other then PHP..

( பதில் தமிழில் இருந்தால் நன்றாக இருக்கும்)
in PHP by kannan_s6 புதியவர் (120 points)

Please log in or register to answer this question.

Related questions

+1 vote
1 answer
asked Jan 16, 2013 in PHP by surya-surya-72 புதியவர் (130 points)
0 votes
1 answer
asked Sep 29, 2011 in PHP by anonymous
+1 vote
1 answer
asked Feb 5, 2012 by yogaraj ஆர்வலர் (400 points)
+1 vote
2 answers
...