தமிழ் கேள்வி பதில் தளம். தமிழ் கணினி சார்ந்த கேள்விகளை இங்கே கேட்கவும்.

Ask a Tamil Question & Get answers in Tamil. Ask in tamil computer questions and get answers by tamil computer experts online.

1k questions

1.1k answers

35 comments

323 users

தங்களின் தொழில்நுட்பம் மற்றும் ஏனைய கேள்விகளை இங்கே கேட்கவும். TECHதமிழ் வாசகர்கள் மற்றும் பிற வல்லுநர்கள் உங்களுக்கு தீர்வுகளைத் தருவார்கள்.

Categories

இலவச மின்னஞ்சல் சந்தா
0 votes
சார்,
      நங்கள் உங்கள் PHP ப்ரோக்ராம் File அபுலோடே செய்தோம்.
அனால் உங்களது PHP ப்ரோகரம் வேலை செய்யவில்லை. SMTP Error வருகிறது.

குறிப்பாக
Server Error
500 - Internal server error.
There is a problem with the resource you are looking for, and it cannot be displayed.

Please give the solution.
in PHP by புதியவர் (120 points)

Please log in or register to answer this question.

Related questions

0 votes
0 answers
asked Dec 22, 2012 in Internet by thals ஆர்வலர் (550 points)
0 votes
0 answers
asked Dec 11, 2014 in PHP by nellaivani புதியவர் (120 points)
0 votes
0 answers
asked Oct 22, 2012 in PHP by kavin புதியவர் (140 points)
0 votes
0 answers
...