தமிழ் கேள்வி பதில் தளம். தமிழ் கணினி சார்ந்த கேள்விகளை இங்கே கேட்கவும்.

Ask a Tamil Question & Get answers in Tamil. Ask in tamil computer questions and get answers by tamil computer experts online.

1k questions

1.1k answers

35 comments

323 users

தங்களின் தொழில்நுட்பம் மற்றும் ஏனைய கேள்விகளை இங்கே கேட்கவும். TECHதமிழ் வாசகர்கள் மற்றும் பிற வல்லுநர்கள் உங்களுக்கு தீர்வுகளைத் தருவார்கள்.

Categories

இலவச மின்னஞ்சல் சந்தா
0 votes
hello sir when i was installing wamp server an error msg was displayed as msvcr100.dll  file not found. plz give a solution......
in PHP by bhuvanezh ஆர்வலர் (510 points)
edited by bhuvanezh

Please log in or register to answer this question.

1 Answer

0 votes
உங்களின் கணினியில் Visual C++ நிரல்கள் இல்லை என்றால் இந்த பிழை வரும். அதற்கு இந்த எளிய தீர்வை கையாளுங்கள்.

http://forum.wampserver.com/read.php?2,84961
by வல்லுநர் (12.9k points)

Related questions

0 votes
0 answers
asked Jun 16, 2012 in PHP by lsrinivasancse புதியவர் (120 points)
0 votes
5 answers
asked Aug 26, 2012 in PHP by gopimythoughts இளையோர் (330 points)
0 votes
1 answer
asked Aug 25, 2012 in PHP by dvvicky92 புதியவர் (120 points)
+1 vote
2 answers
asked May 12, 2012 in Web Designing by raj-t புதியவர் (170 points)
...