தமிழ் கேள்வி பதில் தளம். தமிழ் கணினி சார்ந்த கேள்விகளை இங்கே கேட்கவும்.

Ask a Tamil Question & Get answers in Tamil. Ask in tamil computer questions and get answers by tamil computer experts online.

1k questions

1.1k answers

35 comments

323 users

தங்களின் தொழில்நுட்பம் மற்றும் ஏனைய கேள்விகளை இங்கே கேட்கவும். TECHதமிழ் வாசகர்கள் மற்றும் பிற வல்லுநர்கள் உங்களுக்கு தீர்வுகளைத் தருவார்கள்.

Categories

இலவச மின்னஞ்சல் சந்தா
0 votes
I doing the project for kalyana mandapam booking in php codeigniter. I have some plans  for booking, one plan is today afternoon to tomorrow afternoon. I don't have an idea how to store in database , and retrive & display in availability calender. Please give any suggestion...
in PHP by priyasuis புதியவர் (120 points)

Please log in or register to answer this question.

Related questions

0 votes
1 answer
0 votes
0 answers
0 votes
0 answers
asked May 19, 2012 in PHP by balajick புதியவர் (120 points)
+1 vote
1 answer
asked Oct 14, 2011 in PHP by sandeepsachansan48 புதியவர் (130 points)
+1 vote
1 answer
asked Feb 2, 2012 by jagesh புதியவர் (130 points)
...