தமிழ் கேள்வி பதில் தளம். தமிழ் கணினி சார்ந்த கேள்விகளை இங்கே கேட்கவும்.

Ask a Tamil Question & Get answers in Tamil. Ask in tamil computer questions and get answers by tamil computer experts online.

1k questions

1.1k answers

35 comments

323 users

தங்களின் தொழில்நுட்பம் மற்றும் ஏனைய கேள்விகளை இங்கே கேட்கவும். TECHதமிழ் வாசகர்கள் மற்றும் பிற வல்லுநர்கள் உங்களுக்கு தீர்வுகளைத் தருவார்கள்.

Categories

இலவச மின்னஞ்சல் சந்தா
Ask a question:

Recent questions without answers

0 votes
0 answers
asked Jul 28, 2015 by புதியவர் (180 points)
0 votes
0 answers
asked Jul 28, 2015 by புதியவர் (180 points)
0 votes
0 answers
asked Jul 28, 2015 by புதியவர் (180 points)
0 votes
0 answers
0 votes
0 answers
asked Jun 12, 2015 in Web Designing by tamil10102015 புதியவர் (120 points)
0 votes
0 answers
0 votes
0 answers
asked Apr 17, 2015 by krishna14 புதியவர் (120 points)
0 votes
0 answers
0 votes
0 answers
asked Feb 8, 2015 by devi1 புதியவர் (120 points)
0 votes
0 answers
asked Jan 12, 2015 in Windows by subadanabalan வல்லுநர் (11.1k points)
0 votes
0 answers
asked Dec 19, 2014 by viswanathan-vsh ஆர்வலர் (510 points)
0 votes
0 answers
asked Dec 17, 2014 by yogaraj ஆர்வலர் (400 points)
0 votes
0 answers
asked Dec 14, 2014 in Windows by dmraj புதியவர் (120 points)
0 votes
0 answers
asked Dec 11, 2014 in PHP by nellaivani புதியவர் (120 points)
0 votes
0 answers
asked Nov 13, 2014 in Windows by muralitharan புதியவர் (120 points)
...