தமிழ் கேள்வி பதில் தளம். தமிழ் கணினி சார்ந்த கேள்விகளை இங்கே கேட்கவும்.

Ask a Tamil Question & Get answers in Tamil. Ask in tamil computer questions and get answers by tamil computer experts online.

1,030 questions

1,107 answers

35 comments

329 users

தங்களின் தொழில்நுட்பம் மற்றும் ஏனைய கேள்விகளை இங்கே கேட்கவும். TECHதமிழ் வாசகர்கள் மற்றும் பிற வல்லுநர்கள் உங்களுக்கு தீர்வுகளைத் தருவார்கள்.
இலவச மின்னஞ்சல் சந்தா

Most popular tags

study consalting

0 votes
Hai sir, nan 12th mudithullen. . Enaku degere, diplamo padipathil virupam illai. . Computer'il ena padithaal, nalla velai kidaikum, ena padikalam. . Thanga uthavi thevai. .
asked Apr 17, 2015 by krishna14 புதியவர் (120 points)

Please log in or register to answer this question.

Related questions

+1 vote
1 answer
asked Jan 16, 2013 in PHP by surya-surya-72 புதியவர் (130 points)
0 votes
1 answer
asked May 12, 2016 in Windows by praveenram புதியவர் (120 points)
+1 vote
2 answers
asked Mar 26, 2013 in Web Designing by bhuvanezh ஆர்வலர் (510 points)
0 votes
0 answers
asked Dec 29, 2012 in Internet by subadanabalan வல்லுநர் (11,130 points)
...