தமிழ் கேள்வி பதில் தளம். தமிழ் கணினி சார்ந்த கேள்விகளை இங்கே கேட்கவும்.

Ask a Tamil Question & Get answers in Tamil. Ask in tamil computer questions and get answers by tamil computer experts online.

1,030 questions

1,107 answers

35 comments

329 users

தங்களின் தொழில்நுட்பம் மற்றும் ஏனைய கேள்விகளை இங்கே கேட்கவும். TECHதமிழ் வாசகர்கள் மற்றும் பிற வல்லுநர்கள் உங்களுக்கு தீர்வுகளைத் தருவார்கள்.
இலவச மின்னஞ்சல் சந்தா

Most popular tags

copyright பற்றி தமிழில் ?

0 votes
php இல் ஒரு wordpress  template develop செய்து themeforest இல் விற்கவெண்டுமேன்றால்  என்ன செய்யவேண்டும்?
copyright பற்றி தமிழில் அறியத்தாருங்கள் . நன்றி
asked Jun 12, 2015 in Web Designing by tamil10102015 புதியவர் (120 points)

Please log in or register to answer this question.

Related questions

0 votes
0 answers
asked Feb 8, 2015 by devi1 புதியவர் (120 points)
0 votes
0 answers
asked Dec 21, 2015 in PHP by jksudhan புதியவர் (120 points)
0 votes
0 answers
asked Apr 5, 2013 in PHP by priyasuis புதியவர் (120 points)
0 votes
0 answers
0 votes
0 answers
asked May 19, 2012 in PHP by balajick புதியவர் (120 points)
...