தமிழ் கேள்வி பதில் தளம். தமிழ் கணினி சார்ந்த கேள்விகளை இங்கே கேட்கவும்.

Ask a Tamil Question & Get answers in Tamil. Ask in tamil computer questions and get answers by tamil computer experts online.

1k questions

1.1k answers

35 comments

323 users

தங்களின் தொழில்நுட்பம் மற்றும் ஏனைய கேள்விகளை இங்கே கேட்கவும். TECHதமிழ் வாசகர்கள் மற்றும் பிற வல்லுநர்கள் உங்களுக்கு தீர்வுகளைத் தருவார்கள்.

Categories

இலவச மின்னஞ்சல் சந்தா
Ask a question:

Recent questions without answers

0 votes
0 answers
asked Mar 6, 2012 in Internet by ghobinath வல்லுநர் (3.1k points)
0 votes
0 answers
asked Mar 2, 2012 by இளையோர் (300 points)
0 votes
0 answers
asked Mar 1, 2012 in Windows by hari_techtamil வல்லுநர் (2.6k points)
0 votes
0 answers
asked Mar 1, 2012 in Web Designing by hari_techtamil வல்லுநர் (2.6k points)
0 votes
0 answers
asked Feb 29, 2012 by இளையோர் (300 points)
0 votes
0 answers
asked Feb 22, 2012 by hari_techtamil வல்லுநர் (2.6k points)
0 votes
0 answers
asked Feb 14, 2012 in Internet by prabu_spark வல்லுநர் (1.8k points)
0 votes
0 answers
asked Feb 9, 2012 in Windows by hari_techtamil வல்லுநர் (2.6k points)
0 votes
0 answers
asked Feb 9, 2012 by hari_techtamil வல்லுநர் (2.6k points)
0 votes
0 answers
asked Feb 9, 2012 in Windows by hari_techtamil வல்லுநர் (2.6k points)
0 votes
0 answers
+1 vote
0 answers
asked Jan 27, 2012 in PHP by thina128 புதியவர் (160 points)
+1 vote
0 answers
asked Dec 10, 2011 by ram புதியவர் (170 points)
+1 vote
0 answers
asked Oct 12, 2011 by siva7 இளையோர் (210 points)
0 votes
0 answers
asked Sep 19, 2011 in PHP by venkat இளையோர் (220 points)
...